Bogen om Urantia. En åbenbaring. Jesu liv

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Urantia bogen, den første åbenbaring givet i bogform

Jesu liv, undervisning og prædiken. Urantia bogen. Danmark

jesu liv

-

 

 

Urantia bogen som er blev publiseret af "The Urantia Foundation" for første gang i 1955 er den første åbenbaring givet til menneskeheden i bogform. Urantia bogen er oversat til flere sprog. The Urantia Fondation.
Urantia bogen  er en åbenbaring givet til menneskene af ikke jordiske væsener ansvarlige for administrationen af den del af universet hvor jorden befinder sig.
Urantia er navnet som de himmelske administratorer betegner jorden med.

I begyndelsen af det 20 århundre, i Chicago, ledet en psykiater, Dr. William.S.Sadler, en gruppe som senere blev kendt som "kontakt kommissionen". Denne gruppe blev omdrejningspunktet for det som senere skulle blive Urantia Bogen.

Medlemmerne af denne kommission sværgede ikke at offentliggøre deres kontakt teknik med de himmelske administratorer for at forhindre at fremtidige generationer skulle tilbede og beundre dem.

Man bestemte at intet individ eller autoritet  skulle blive assosieret med Urantia bogen og at bogen skulle fremstå på grund af sit eget indhold. De overjordiske administratorer ønskede ikke at bogen skulle blive associeret med en ny Pierre, en ny Paul, en ny Luther eller Calvin.

For mere information: The history of the Urantia book. (Artikel skrevet af Dr. Sadler i tidskriftet "Urantia Association International".)


P.1008 - §2 5. "Urantia Papirerne" af hvilken dette er et, udgør den senese nye præsentation af sandhed til de dødelige på Urantia. Disse papirer adskiller sig fra alle tidligere åbenbaringer, idet de ikke er udført af en enkelt univers personlighed men er en sammensat præsentation af mange væsener.

dansk urantia danmark

 

Alle oversættelser er ufuldkomne og må vedvarende  revideres.

Oversættelsen til dansk som findes her er ufærdig og initiativ tageren har behov for hjælp til at fuldføre hvad han er begyndt på. Hvis du har lyst til at deltage i oversættelses arbejdet, finde fejl eller tror du at du kan gøre det bedre, tag kontakt med Jean Ascher  i Danmark, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it eller Urantia Foundation.

Studie gruppe: http://urantiastudygroup.org/profile.php?user=Jean

How I found the Urantia book - Jean Ascher

Last Updated on Tuesday, 23 June 2015 17:35
 

Urantia bogen Del 1. (Ca. 350 sider)

Central og Superuniverserne

Forord - Den Universelle Far - Guds væsen - Guds egenskaber - Guds forhold til Universet - Guds forhold til individet - Den Evige Søn - Den uendelige Ånd - Paradisets Treenighed - Paradisets evige Ø - Universernes Univers - Paradis hellige kloder - Det centrale og guddommelige univers - De syv Superuniverser - De syv Mesterånder - De syv højeste Åndegrupper - De Højeste Treenighedspersonligheder - Guds Paradissønner - Paradisets Skabersønner - Guds Treenigede Sønner - Personligheder i Storuniverset - Finalitkorps

Last Updated on Saturday, 12 June 2010 06:50
 

Urantia bogen - Del 3. (Ca. 650 sider)

Urantias historie

Urantias oprindelse - Livets etablering på Urantia - Sølivets æra på Urantia - Urantia i den første landjordslivets æra - Pattedyrernes æra på Urantia - Det gryende urmenneskets racer - Den første menneskefamilie - De evolutionære farvede racer - Overvågningen af evolutionen - Urantias Planetprins - Det planetariske oprør - Den gryende Civilisation - Menneskenes første institutioner - Tilblivelse af menneskelig statsstyring -  Statens udvikling - Statsstyring på en nabo planet - Edens lysthave - Adam og Eva - Adams og Evas forsømmelighed - Den anden lysthave - Mellemvæsenerne - Den violette race efter Adams dage - Makiventa Melkisedek - Melkisedeks forkyndelse i Østen - Melkisedeks forkyndelse i Levanten -  Tankeretternes oprindelse og natur - De serafiske skæbnevogtere - Kristus Mikaels overdragelse.

Last Updated on Wednesday, 16 June 2010 05:13
 

Urantia bogen Del 2. (Ca. 300 sider)

Lokal universet

Evolutionen af lokaluniverser - Administrationen af lokaluniverset - Lokaluniversets Moderånd - Guds Sønner i lokaluniverset - Livsbærerne - Lokaluniversets personligheder - Lokaluniversets plejende Ånder - De Serafiske Armékorps - Guds opstigende Sønner - Lokaluniversets fysiske aspekter - Energi, sind og materie - Konstellationerne - De himmelske artisaner - Administrationen af lokalsystemet - Lokalsystemets hovedkvarterer -  De syv mansoniaverdner - Morontialivet - De beboede verdner - De Planetariske Prinser  - Lucifers oprør - Universel enhed

Last Updated on Monday, 14 June 2010 15:35
 

Urantia bogen - Del 4. (Ca. 750 sider)

Jesus liv og lære

Mikaels overdragelse på Urantia - Jesu fødsel og spæde barndom - Jesu tidlige barndom - Jesu senere barndom - Jesus i Jerusalem - Jesus tidlige manddomstid - På vej til Rom - Verdens religioner - Besøget i Rom - Hjemkomsten fra Rom - Johannes Døberen - Dåben og de fyrre dage - De tolv apostle - Ordinationen af de tolv - Påsken i Jerusalem - Krisen i Kafarnaum - Lasarus opvækkelse fra de døde - Himmeriget - Det sidste måltid - Afskedstalen - I Getsemanes have - Jesus forrådes og arresteres - Rettergangen for Pilatus - Kort før korsfæstelsen - Korsfæstelsen - Tiden i gravkammeret

Last Updated on Wednesday, 16 June 2010 05:06